Szkolenia instruktorskie

Schemat szkoleń

Staż instruktorski (1) – wymagany do poziomu INSTRUCTOR BASIC

100 nurkowań, w tym wymagane:

 • posiadanie umiejętności 12 specjalizacji (nawigacja podwodna, nurkowanie nocne, nurkowanie w suchym skafandrze, poszukiwanie i wydobycie, nurkowanie wrakowo – morskie, nurkowanie w prądzie w rzece, nurkowanie podlodowe, zaawansowany nitroks 100%, pozostałe cztery do wyboru)
 • staż w centrum nurkowym
 • asysta w 2 kursach płetwonurkowych BASIC i 2 kursach ADVANCED

Poziom INSTRUCTOR BASIC

 • członkostwo w WOPR
 • posiadanie uprawnień Starszego Ratownika WOPR / Młodszego Instruktora WOPR
 • ukończenie szkolenia KPP
 • wykształcenie średnie
 • ukończenie kursu instruktora rekreacji ruchowej – część ogólna
 • wypełnienie formularzy:
  • zwolnienie z odpowiedzialności prawnej i zgoda na przejęcie ryzyka
  • oświadczenie medyczne
  • oświadczenie o zrozumieniu standardów i procedur bezpiecznego nurkowania
 • posiadanie uprawnień N-WOPR LIDER / lub równorzędnych + uzupełnienie
 • posiadanie umiejętności dwunastu specjalizacji nurkowych, potwierdzonych certyfikatami w tym: nawigacji podwodnej, nurkowania nocnego, poszukiwania i wydobycia, nurkowania w suchym skafandrze, nurkowanie wrakowo-morskiego, nurkowanie w prądzie-w rzece, pozostałych sześciu dowolnych
 • odbycie stażu w Centrum Nurkowym lub bazie nurkowej
 • asystowanie w kursach nurkowych BASIC i RESCUE
 • zaliczenie stażu instruktorskiego (1)

Instruktor BASIC posiada uprawnienia szkolenia płetwonurków do poziomu ADVANCED. Po zaliczeniu kursu Instruktora specjalizacji nurkowej może szkolić płetwonurków w zakresie tej specjalizacji.

* Po ukończeniu dodatkowych szkoleń w trakcie kursu, Instruktor BASIC otrzymuje uprawnienia do szkolenia w zakresie specjalizacji:

 

 • nawigacja podwodna
 • nurkowanie nocne
 • poszukiwanie i wydobycie
 • nurkowanie wrakowo-morskie
 • nurkowanie w suchym skafandrze
 • nurkowanie ze skuterem
 • specjalista sprzętowy
 • nurkowanie nitroksowe 40%
 • nurkowanie sidemond
 • nurkowanie z łodzi
 • nurek fotograf
 • nurek filmowiec
 • nurek archeolog
 • nurek przyrodnik

Staż instruktorski (2) – wymagany do poziomu INSTRUCTOR LIDER

 • prowadzenie 25 kursów płetwonurkowych potwierdzone certyfikatami
 • asysta w 2 kursach nurkowych RESCUE i 2 kursach LIDER

Poziom INSTRUCTOR LIDER

 • posiadanie uprawnień Młodszego Instruktora WOPR / Instruktora WOPR
 • ukończenie szkolenia KPP
 • wykształcenie średnie
 • ukończenie kursu instruktora rekreacji ruchowej – część ogólna
 • wypełnienie formularzy:
  • zwolnienie z odpowiedzialności prawnej i zgoda na przejęcie ryzyka
  • oświadczenie medyczne
  • oświadczenie o zrozumieniu standardów i procedur bezpiecznego nurkowania
 • posiadanie uprawnień N-WOPR INSTRUKTORA BASIC / lub równorzędnych + uzupełnienie
 • asystowanie w kursach nurkowych LIDER
 • wystawienie 25 certyfikatów nurkowych
 • zaliczenie stażu instruktorskiego (2)

Instruktor LIDER posiada uprawnienia szkolenia płetwonurków do poziomu LIDERA. Po zaliczeniu kursu Instruktora specjalizacji nurkowej może szkolić płetwonurków w zakresie tej specjalizacji.

* Po ukończeniu dodatkowych szkoleń w trakcie kursu Instruktora LIDER otrzymuje uprawnienia do szkolenia w zakresie specjalizacji:

 • nurkowanie podlodowe
 • nurkowanie w prądzie w rzece
 • zaawansowany nitroks 100%

Staż instruktorski (3) – wymagany do poziomu CHEF INSTRUCTOR

 • asysta w 2 kursach Instruktora BASIC i w 2 kursach Instruktora LIDER
 • prowadzenie 100 kursów płetwonurkowych potwierdzone certyfikatami
 • 2 publikacje związane z KRP

Poziom CHEF INSTRUCTOR

 • posiadanie uprawnień Instruktora WOPR / Instruktora Wykładowcy WOPR
 • ukończenie szkolenia KPP
 • wykształcenie wyższe pedagogiczne
 • wypełnienie formularzy:
  • zwolnienie z odpowiedzialności prawnej i zgoda na przejęcie ryzyka
  • oświadczenie medyczne
  • oświadczenie o zrozumieniu standardów i procedur bezpiecznego nurkowania
 • posiadanie uprawnień N-WOPR INSTRUKTOR LIDER / lub równorzędnych + uzupełnienie
 • asystowanie w kursach Instruktora BASIC i Instruktora LIDERA
 • wystawienie 100 certyfikatów nurkowych
 • publikacje związane z działalnością KRP
 • zaliczenie stażu instruktorskiego (3)

Instruktor CHEF posiada uprawnienia szkolenia płetwonurków na wszystkie poziomy nurkowe. Po zaliczeniu kursu Instruktora specjalizacji nurkowej może szkolić płetwonurków w zakresie wszystkich specjalizacji których certyfikaty posiada.