Szkolenia młodzieżowe

Schemat szkoleń

Szkolenie YOUNG 1

 • ukończone 8 lat
 • członkostwo w WOPR
 • wypełnienie formularzy (poświadczone przez prawnych opiekunów):
  • zwolnienie z odpowiedzialności prawnej i zgoda na przejęcie ryzyka
  • oświadczenie medyczne / zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania
  • akceptacja regulaminu kursu
 • zaliczenie egzaminu pływackiego:
  • przepłynięcie dystansu 50 m dowolnym sposobem
  • przepłynięcie dystansu 3 m pod powierzchnią wody
  • wykonanie skoku do wody z wysokości min. 0,7 m

Płetwonurek YOUNG 1 posiada podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie nurkowania. Jest uprawniony do nurkowania z Instruktorem Nurkowania do głębokości 2 m.

Szkolenie YOUNG 2

 • ukończone 10 lat
 • członkostwo w WOPR
 • ukończenie programu Podstaw Ratownictwa WOPR
 • wypełnienie formularzy (poświadczone przez prawnych opiekunów):
  • zwolnienie z odpowiedzialności prawnej i zgoda na przejęcie ryzyka
  • oświadczenie medyczne / zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania
  • akceptacja regulaminu kursu
 • posiadanie uprawnień N-WOPR YOUNG 1 / lub równorzędnych + uzupełnienie
 • ukończenie misji podwodnych: nawigacji podwodnej, nurkowania nocnego, poszukiwania i wydobycia potwierdzonych wpisem do książki nurkowań przez INSTRUKTORA lub LIDERA
 • zalogowanych min. 5 nurkowań stażowych
 • zaliczenie egzaminu pływackiego:
  • przepłynięcie dystansu 100 m dowolnym sposobem
  • przepłynięcie dystansu 5 m pod powierzchnią wody
  • wykonanie skoku do wody z wysokości min. 0,7 m

Płetwonurek YOUNG 2 posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie nurkowania. Jest uprawniony do nurkowania z osobą pełnoletnią posiadającą uprawnienia do nurkowania. Może nurkować na głębokość do 6 m.

UWAGA: Każde nurkowanie musi odbywać się za zgodą opiekuna prawnego!

Szkolenie YOUNG 3

 • ukończone 12 lat
 • członkostwo w WOPR
 • ukończenie programu Młodzieżowego Ratownika WOPR
 • wypełnienie formularzy (poświadczone przez prawnych opiekunów):
  • zwolnienie z odpowiedzialności prawnej i zgoda na przejęcie ryzyka
  • oświadczenie medyczne / zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania
  • akceptacja regulaminu kursu
 • posiadanie uprawnień N-WOPR YOUNG 2 / lub równorzędnych + uzupełnienie
 • ukończenie misji podwodnych: przyrodnik, fotograf, strzelanie boi potwierdzonych wpisem do książki nurkowań przez INSTRUKTORA lub LIDERA
 • zalogowanych min. 5 nurkowań stażowych
 • zaliczenie egzaminu pływackiego:
  • przepłynięcie dystansu 200 m dowolnym sposobem
  • przepłynięcie dystansu 5 m pod powierzchnią wody
  • wykonanie skoku do wody z wysokości min. 0,7 m

Płetwonurek YOUNG 3 posiada podstawowe wiadomości i umiejętności w zakresie nurkowania. Jest uprawniony do nurkowania z osobą pełnoletnią posiadającą uprawnienia do nurkowania na głębokość 10 m.

UWAGA: Każde nurkowanie musi odbywać się za zgodą opiekuna prawnego!

Szkolenie BASIC YOUNG

 • ukończone 14 lat
 • członkostwo w WOPR
 • posiadanie / realizacja w trakcie trwania kursu Młodszego Ratownika WOPR
 • wypełnienie formularzy:
  • zwolnienie z odpowiedzialności prawnej i zgoda na przejęcie ryzyka
  • oświadczenie medyczne / zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania
  • akceptacja regulaminu kursu
 • zaliczenie egzaminu pływackiego / posiadanie karty pływackiej:
  • przepłynięcie dystansu 200 m dowolnym sposobem, w tym co najmniej 50 m na plecach
  • przepłynięcie dystansu 5 m pod powierzchnią wody
  • wykonanie skoku do wody z wysokości min. 0,7 m
Płetwonurek BASIC YOUNG posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie nurkowania. Jest uprawniony do nurkowania bezdekompresyjnego z użyciem powietrza do max. głębokości 15 m. Nurkowanie odbywa się w systemie partnerskim z przynajmniej jednym płetwonurkiem pełnoletnim.
 • nawigacja podwodna
 • nurkowanie nocne
 • poszukiwanie i wydobycie
 • nurkowanie wrakowo-morskie
 • nurkowanie w suchym skafandrze
 • nurkowanie ze skuterem
 • specjalista sprzętowy
 • nurkowanie nitroksowe 40%
 • nurkowanie sidemond
 • nurkowanie z łodzi
 • nurek fotograf
 • nurek filmowiec
 • nurek archeolog
 • nurek przyrodnik