Szkolenia podstawowe

Schemat szkoleń

Poziom BASIC

 • ukończone 16 lat
 • członkostwo w WOPR
 • posiadanie / realizacja w trakcie trwania kursu Ratownika WOPR
 • wypełnienie formularzy:
  • zwolnienie z odpowiedzialności prawnej i zgoda na przejęcie ryzyka
  • oświadczenie medyczne / zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania
  • akceptacja regulaminu kursu
 • zaliczenie egzaminu pływackiego / posiadanie karty pływackiej:
  • przepłynięcie dystansu 200 m dowolnym sposobem w tym co najmniej 50 m na plecach
  • przepłynięcie dystansu 5 m pod powierzchnią wody
  • wykonanie skoku do wody z wysokości min. 0,7 m

Po odbyciu kursu w trakcie obozu szkoleniowego, w czasie którego zrealizował program KRP BASIC, wykonał 12 nurkowań szkoleniowych i odbył kurs Młodszego Ratownika WOPR lub szkolenie sprawdzające umiejętności Młodszego Ratownika WOPR, kandydat posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie nurkowania. Jest uprawniony do nurkowania bezdekompresyjnego z użyciem powietrza do max. głębokości 20 m. Nurkowanie odbywa się w systemie zespołowym z przynajmniej jednym płetwonurkiem pełnoletnim o takich samych lub wyższych kwalifikacjach.

Wymagane:

 • nawigacja podwodna
 • nurkowanie nocne

Zalecana:

 • nurkowanie w suchym skafandrze

Dodatkowe:

 • poszukiwanie i wydobycie
 • nurkowanie wrakowo-morskie
 • nurkowanie ze skuterem
 • specjalista sprzętowy
 • nurkowanie nitroksowe 40%
 • nurkowanie sidemond
 • nurkowanie z łodzi
 • nurek fotograf
 • nurek filmowiec
 • nurek archeolog
 • nurek przyrodnik

Dowiedz się więcej o specjalizacjach

Staż nurkowy (1) – wymagany do poziomu ADVANCED

15 nurkowań, w tym wymagane:

 • 3 specjalizacje nurkowe (nawigacja podwodna, nurkowanie nocne, jedna specjalizacja do wyboru)
 • 6 nurkowań stażowych / partnerskich

Poziom ADVANCED

 • ukończone 16 lat
 • członkostwo w WOPR
 • posiadanie / realizacja w trakcie trwania kursu Ratownika WOPR
 • wypełnienie formularzy:
  • zwolnienie z odpowiedzialności prawnej i zgoda na przejęcie ryzyka
  • oświadczenie medyczne
  • oświadczenie o zrozumieniu standardów i procedur bezpiecznego nurkowania
 • posiadanie uprawnień N-WOPR BASIC / lub równorzędnych + uzupełnienie
 • posiadanie umiejętności trzech specjalizacji nurkowych, potwierdzonych certyfikatami w tym: nawigacji podwodnej, nurkowania nocnego i jednej dowolnej
 • zalogowanych min. 5 nurkowań stażowych (od kursu BASIC)
 • zaliczenie egzaminu pływackiego
 • zaliczenie stażu nurkowego (1)

Po odbyciu kursu w trakcie obozu szkoleniowego, w czasie którego zrealizował program KRP ADVANCED, wykonał 8 nurkowań szkoleniowych i odbył kurs Ratownika WOPR lub szkolenie sprawdzające umiejętności Ratownika WOPR, kandydat posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie techniki nurkowania w zespole. Podczas szkolenia wdrożone zostają wysokie standardy nurkowe, które zwiększają jego kompetencje w zakresie umiejętności nurkowania i są niezbędne do kontynuacji nauki. Jest przeszkolony do nurkowania bezdekompresyjnego z użyciem powietrza do głębokości 30 m w zespole z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach.

Wymagane:

 • nurkowanie w suchym skafandrze
 • poszukiwanie i wydobycie

Zalecana:

 • nurkowanie wrakowo-morskie

Dodatkowe:

 • specjalista sprzętowy
 • nurkowanie ze skuterem
 • nurkowanie nitroksowe 40%
 • nurkowanie sidemond
 • nurkowanie z łodzi
 • nurek fotograf
 • nurek filmowiec
 • nurek archeolog
 • nurek przyrodnik

 

Dowiedz się więcej o specjalizacjach

Staż nurkowy (2) – wymagany do poziomu RESCUE

15 nurkowań, w tym wymagane:

 • 3 specjalizacje nurkowe (nurkowanie w suchym skafandrze, poszukiwanie i wydobycie, jedna specjalizacja do wyboru)
 • 6 nurkowań stażowych / partnerskich

Poziom RESCUE

 • ukończone 18 lat
 • członkostwo w WOPR
 • posiadanie uprawnień Ratownika WOPR
 • posiadanie aktualnych uprawnień KPP
 • wypełnienie formularzy:
  • zwolnienie z odpowiedzialności prawnej i zgoda na przejęcie ryzyka
  • oświadczenie medyczne
  • oświadczenie o zrozumieniu standardów i procedur bezpiecznego nurkowania
 • posiadanie uprawnień N-WOPR ADVCED / lub równorzędnych + uzupełnienie
 • posiadanie umiejętności sześciu specjalizacji nurkowych, potwierdzonych certyfikatami w tym: nawigacji podwodnej, nurkowania nocnego, poszukiwania i wydobycia, nurkowania w suchym skafandrze, pozostałych dwóch dowolnych.
 • zalogowanych min. 5 nurkowań stażowych (od kursu ADVANCED)
 • zaliczenie egzaminu pływackiego
 • zaliczenie stażu nurkowego (2)

Po odbyciu kursu w trakcie obozu szkoleniowego, w czasie którego zrealizował program KRP RESCUE, wykonał 14 nurkowań szkoleniowych, 2 scenariusze ratownicze i odbył kurs Ratownika WOPR lub szkolenie sprawdzające umiejętności Ratownika WOPR, kandydat RESCUE posiada wiedzę i umiejętności w zakresie nurkowania, ratownictwa nurkowego oraz kierowania zespołem ratowniczym. Jest przeszkolony do nurkowania z użyciem powietrza do głębokości 40 m w zespole z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach.

Wymagane:

 • nurkowanie wrakowo – morskie
 • nurkowanie w prądzie w rzece

Zalecana:

 • nurkowanie podlodowe

Dodatkowe:

 • nurkowanie ze skuterem
 • specjalista sprzętowy
 • nurkowanie nitroksowe 40%
 • zaawansowany nitroks 100%
 • patofizjologia
 • nurkowanie sidemond
 • nurkowanie z łodzi
 • nurek fotograf
 • nurek filmowiec
 • nurek archeolog
 • nurek przyrodnik

Dowiedz się więcej o specjalizacjach

Staż nurkowy (3) – wymagany do poziomu LIDER

15 nurkowań, w tym wymagane:

 • 3 specjalizacje nurkowe (nurkowanie wrakowo – morskie, nurkowanie w prądzie w rzece, jedna specjalizacja do wyboru)
 • 6 nurkowań stażowych / partnerskich

Poziom LIDER

 • wiek 18 lat
 • członkostwo w WOPR
 • posiadanie uprawnień Ratownika WOPR / Starszego Ratownika WOPR
 • posiadanie aktualnych uprawnień KPP
 • wypełnienie formularzy:
  • zwolnienie z odpowiedzialności prawnej i zgoda na przejęcie ryzyka
  • oświadczenie medyczne
  • oświadczenie o zrozumieniu standardów i procedur bezpiecznego nurkowania
 • potwierdzonych 40 nurkowań w tym:
  • posiadanie 40 nurkowań w przedziale 10-30 m
  • posiadanie 20 nurkowań na głębokość ok. 30 m
  • posiadanie 10 nurkowań w przedziale 30-40 m
 • posiadanie uprawnień N-WOPR RESCUE / lub równorzędnych + uzupełnienie
 • szczególna wiedza na temat obsługi sprężarek powietrza
 • uprawnienia/patenty motorowodne
 • posiadanie umiejętności dziewięciu specjalizacji nurkowych, potwierdzonych certyfikatami w tym: nawigacji podwodnej, nurkowania nocnego, poszukiwania i wydobycia, nurkowania w suchym skafandrze, nurkowanie wrakowo-morskiego, nurkowanie w prądzie-w rzece, pozostałych trzech dowolnych
 • zalogowane min. 4 nurkowania stażowe (od kursu RESCUE)
 • zaliczenie stażu nurkowego (3)

Płetwonurek LIDER posiada poszerzoną wiedzę i umiejętności w zakresie nurkowania. Jest przeszkolony do nurkowania dekompresyjnego z użyciem powietrza do głębokości 50 m w zespole z płetwonurkami o równorzędnych lub wyższych kwalifikacjach. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie organizowania i prowadzenia grupy płetwonurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień, kierowania zespołem nurkowym i zespołem Rescue. Może asystować instruktorowi w procesie szkoleniowym oraz samodzielnie prowadzić określone programy nurkowe.

Wymagane:

 • nurkowanie podlodowe
 • zaawansowany nitroks 100%

Zalecana:

 • patofizjologia

Dodatkowe:

 • nurkowanie ze skuterem
 • specjalista sprzętowy
 • nurkowanie nitroksowe 40%
 • nurkowanie sidemond
 • nurkowanie z łodzi
 • nurek fotograf
 • nurek filmowiec
 • nurek archeolog
 • nurek przyrodnik

 

Dowiedz się więcej o specjalizacjach